Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

ژئوسل


ژئوسل چیست؟

ژئوسل به عنوان یک محصول از خانواده ژئوسنتتیکها جهت پایدارسازی سطحی ترانشه های خاکی پس از پایدارسازی فنی ترانشه به روشهای اصلاح شیب و یا اجرای نیلینگ و اجرای انکراژ استفاده می شود

غالبا این محصول زمانی استفاده میشود که سطح ترانشه در معرض دید بوده و جهت زیباسازی نیاز به کاشت گیاه روی سطح ترانشه می باشد

از مزایای این محصول می توان انعطافپذیری زیاد در زمان زلزله را نام برد همچنین به عنوان یک بستر امن و مناسب جهت کاشت گیاه و زیباسازی خصوصا در رویه ترانشه هایی که در ومعرض دید قراردارند مانند ترانشه های مجاور بزرگراههای شهری و یا ترانشه های داخل حیاط ساختمانهای مختلف که بعدا لازم است کاشت گیاه اتفاق بیفتد بسیار مفید می باشد

این محصول می تواند دارای چشمه های مختلف با سایزبندی متفاوت باشد و لذا کاشت گیاهان مختلف با عمق ریشه متفاوت را ممکن میسازد

معمولا استفاده از این محصول روی سطوحی که اصلاح هندسی شیب انجام شده . پایدارسازی ترانشه به طور کامل صورت پذیرفته است جهت جلوگیری از آب شستگی سطحی و تخریب پیشنهاد می گردد

در مورد ترانشه های پایدارشده به روش اجرای نیلینگ و یا اجرای انکراژ نیز روی سطح شاتکریت و با ایجاد لایه زهکش مناسب قابل اجرا خواهند بود

همچنین در مواردب که برای اجرای نیلینگ و یا انکراژ به جای لایه شاتکریت سطحی ازپدهای بتنی در محل نیل و یا انکر استفاده شده است می توان از این محصول به جای لایه وپشاننده کلی استفاده نمود.

پروژه های ذیل نمونه پروژه هایی می باشد که توسط مهندسین ماور طراحان پی پژوه از این محصول برای رویه ترانشه های مختلف استفاده شده است( برای باز شدن کامل اطلاعات هر پروژه روی نام آن کلیک نمایید)

پروژه پایدارسازی ترانشه های اداره برق سعادت آباد

پروژه پایدارسازی ترانشه های کارخانه فولاد دانیلی ( شرکت ایتالیایی) واقع در شهرک صنعتی اشتهارد

فیلم ها