Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

پایدارسازی گود و ترانشه های اداره برق سعادت آباد


تاریخ شروع:
1397/06/14
تاریخ پایان:
1397/08/14
وضعیت:
پایان یافته

پایدارسازی ترانشه های ضلع شمالی ساختمان سعادت آباد شرکت برق تهران با استفاده از روشهای اصلاح شیب و بدون استفاده از اجرای نیلینگ و اجرای انکراژ توسط شرکت طراحان پی پژوه طراحی ژئوتکنیکی و اجرا شده است

با توجه به وسعت زمین اطراف ترانشه ها و امکان تغییر هندسه در شیبها بدون استفاده از روشهای متداول مانند اجرای نیلینگ و اجرای خرپا و اجرای انکراژ که نیازمند مصالح خاص و هزینه و وقت زیاد میباشد پایدارسازی ترانشه ها با طراحی دقیق ژئوتکنیکی در نرم افزارهای مخصوص مانند ژئواسلوپ در این پروژه انجام شده است

در این روش با تغییر زاویه شیبها به اندازه استخراج شده از نرم افزارهای ژئوتکنیکی ،شیب در حدی اصلاح میشود که ضریب اطمینان در حالت دینامیک و استاتیک و بدون نیاز به اجرای نیلینگ و یا اجرای انکراژ و یا اجرای خرپا به حد مجاز رسیده و گود از نظر پایداری و نشست کاملا ایمن باشد سپس با نصب لایه های ژئوسل روس سطح و خاکریزی از تغییر شیب به مرور زمان به علل مختلف جلوگیری شده و شرایط برای کاشت گیاه فراهم میگردد

استفاده از ژئوسل به جای شاتکریت خصوصا در ترانشه هایی که پوشش گیاهی قابل اجرا میباشد میتواند علاوه بر زیبایی بسیار کاربردی و کم هزینه تر از اجرای شاتکریت باشد

خوشبختانه ژئوسل در حال حاضر در کشور ایران تولید سده و با قیمت مناسب عرضه میگردد

یکی از چالشهای اصلی در پایدارسازی ترانشه های این پروژه تثبیت خاک بالای قنات م.جود در زیر ترانشه ها بوده که باید قبل از اجرای پایدارسازی ترانشه ها انجام می شد.

جهت تثبیت این قنات ابتدا توسط مقنی راه آن تا بیرون ترانشه باز شده و  با نصب لوله سیمانی محافظت گردید سپس در بخش بیرونی ترانشه با اجرای کولهای تخم مرغی شکل مسلح بتنی و بتن ریزی با بتن سبک مقاوم روی آن و سپس اجرای ژئوگرید و ریختن خاک مناسب این بخش از ترانشه احداث و تثبیت شده است.