Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

درباره ما


معرفی

بدون تردید آینده روشن تر در انتظار کسانی است که نگاه ژرف اندیش خویش را نسبت به مسائل پیش رو ،معطوف به تواناییهای علمی و فراگیر خود سازند.

مهندسین مشاور طراحان پی پژوه این افتخار را یافته است که با ترکیبی از افراد دارای تحصلات آکادمیک

بالاو افرادی با تجربه بیش از 30 سال در پروژه های مختلف اجرایی و ملی مجموعه دانش و تجربه را در انجام پروژه های مختلف خصوصا در بخشهاي مختلف رشته ژئوتکنیک  مانند اجراي گودهاي عميق به روش نيلينگ و انكراژ و خرپا و اصلاح شيب و همچنين در بخش تثبيت خاك و تزريق و بهسازي خاك و اجراي ديوارهاي خاك مسلح به کار گیرد.

رشته ژئوتکنیک و مطالعات و آزمایشهای مربوطه به عنوان اساس طراحی هر نوع سازه بوده و در صورت ضعف در انجام مطالعات ژئوتکنیک سازه ها در دراز مدت دچار مشکلات جدی خواهند شد.

اهمیت علم ژئوتکنیک و مهندسی خاک و پی در سالهای اخیر در کشور چشمگیر بوده و امید است با ورود افراد و شرکتهای متخصص در پروژه های مختلف خصوصا گودبرداریها و طراحی سازه های خاکی، کیفیت ارائه مطالعات و انجام پروژه ها رشد روز افزون داشته باشد.

این مشاور با بهره گیری از تجارب 30 ساله مدیران بزرگ کشور در هیات مدیره خود و استفاده از دانش روز جوانان فعال،اقدام به اخذ صلاحیت مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی نموده تا بتواند نقش کوچکی در راستای تحقق اهداف سازندگی کشور ایفاد نماید.

 

اعضاء هیات مدیره

احد شکیبا
محمدرضا شکیبا
حسین عبداللهی

توحید تاجیک
 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره:

 

احد شکیبا  (Ahad Shakiba)                          

کارشناس عمران-عمران

کارشناس ارشد مهندسی خاک و پی

دارای بیش از 17سال تجربه مدیریت پروژه های خاص و حساس ژئوتکنیکی

دارای بیش از 8 سال سوابق تدریس در موسسات مختلف آموزشی.

 

رییس هیات مدیره:

حسین عبداللی                      

کارشناس عمران-عمران

کارشناس ارشد مهندسی خاک و پی

دارای بیش از 20سال تجربه مدیریت پروژه های ژئوتکنیکی

 

عضو هیات مدیره:

توحید تاجیک                    

کارشناس عمران-عمران

کارشناس ارشد مهندسی خاک و پی

دارای بیش از 12 سال تجربه مدیریت پروژه های ژئوتکنیکی