Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

طراحی و اجرای تثبیت ترانشه های کارخانه دانیلی (ایتالیا) واقع در اشتهارد


کارفرما:
كارخانه فولاد دانيلي( ايتاليا)
تاریخ شروع:
1397/04/01
تاریخ پایان:
1397/11/30
وضعیت:
پایان یافته

طراحی و اجرای تثبیت ترانشه های کارخانه دانیلی (ایتالیا) واقع در اشتهارد

پايدار سازي ترانشه هاي كارخانه دانيلي با استفاده از نيلينگ، انكراژ، اصلاح شيب و ژئوسل

در این پروژه بیش از ۱۵۰۰۰ متر مربع از سطح شیبهای کارخانه فولاد دانیلی به روشهای مختلف مورد آنالیز و پایدارسازی قرار گرفته و سپس جهت جلوگیری از آب شستگی و فراهم شدن شرایط کاشت گیاه از لایه ژئوسل در سطح شیبهای اصلاح شده استفاده شده است

اجرای نیلینگ در بخش جنوبی با استفاده از دستگاه راسل و روی داربست استفاده شده و در سایر بخشها با طراحی ژئوتکنیک دقیق شیبها در دو حالت دینامیک و استاتیک پایدارسازی شده و سپس با اجرای لایه سطحی ژئوسل سطح کار برای پوشش گیاهی مناسب آماده شده است

در سایر بخشها با توجه به هندسه ترانشه ها طراحی دقیق ژئوتکنیک انجام شده و به جای اجرای نیلینگ جهت پایدارسازی دائمی ترانشه ها از روش اصلاح شیب بر اساس طراحی دقیق استفاده شده است

به طور کلی در صورتی که امکان هندسی جهت اصلاح شیب در گودهای مختلف وجود داشته باشد این روش بسیار مقرون به صرفه تر از روشهای اجرای نیلینگ و اجرای انکراژ و پایدارسازی گود با خرپا میباشد

در مرحله بعد از پایدارسازی کامل ترانشه ها به روش اجرای نیلینگ و اصلاح شیب و اجرای لایه ژئوسل و پر نمودن حفرات ژئوسل با خاک طراحی دقیق کاشت پوشش گیاهی با توجه به میزان شیب هر ترانشه طراحی و اجرا خواهد شد

پوشس گیاهی می تواند در مواردی به عنوان یک طرح پایدارسازی گود حتی به تنهایی استفاده گردد

فیلم ها