Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

طراحی و اجرای پایدارسازی پروژه مسکونی دربند


تاریخ شروع:
1397/02/08
تاریخ پایان:
1397/02/08
وضعیت:
پایان یافته

در این پروژه اجرای نیلینگ و اجرای انکراژ جهت پایدارسازی گود مورد نظر به علت شرایط خاص روی داربست انجام شده است
در این پروژه با توجه به حساسیت فراوان سازه بالای گود و خاکبرداری انجام شده ،عملیات اجرایی روی داربست و توسط دکل باز شده دستگاه صورت پذیرفته است
علت استفاده از دکل دستگاه دریل واگن به جای دستگاه حفار راسل سرعت و قدرت بالای این دکل در مقایشه با راسل که به طور معمول برای حفاری روی داربست استفاده می گردد می باشد