Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

طراحی و اجرای نیلینگ پروژه فرحزاد به عمق 14 متر


تاریخ شروع:
1397/02/08
تاریخ پایان:
1397/02/08
وضعیت:
پایان یافته

 

طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود پروژه مسکونی فرحزاد به متراژ 860 متر مربع به روش اجرای نیلینگ

این پروژه به عمق حدود ۱۴ متر در کنار برجهای بلند مرتبه فرحزاد با استفاده از طراحی نیلینگ در نرم افزارهای ژئوتکنیکی طراحی و به روش نیلینگ اجرا گردید