Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

تثبيت خاك جاده قديم عباس آباد علاقبند


تاریخ شروع:
1397/06/06
تاریخ پایان:
1397/08/06
وضعیت:
درحال انجام

با توجه به وجود قنوات و حفرات متعدد در مسير جاده قديم عباس آباد علاقبند و وجود خاك نا مناسب و سست جهت احداث مجدد جاده قديم علاقبند نياز به بهسازي خاك وجود داشت

اين اصلاح لازم بود با استفاده از روشهاي نوين تزريق و بهسازي خاك بوسيله سيمان و يا گچ و همچنين استفاده از لايه هاي ژئوسنتتيكي جهت مسلح سازي خاك انجام گردد

طراحي دقيق وضعيت موجود و پس از تزريق خاك در نرم افزار پلكسيس توسط شرکت طراحان پی پژوه از نظر ژئوتکنیکی انجام شده و سپس با روش تزريق نفوذي همراه با استفاده از لايه هاي ژئوسنتتيك اصلاح خاك براي طول جاده اجرا شده است

لایه های ژئوگرید جهت یکسان نمودن نشستها در طول جاده در چند لایه پس از انجام مطالعات ژئوتکنیک کامل و تزریق خاک در بخشهای مورد طراحی ژئوتکنیک استفاده شده است 

بهسازی و تثبیت خاک امروزه یکی از مسائل مهم در علم ژئوتکنیک می‌باشد

به طور کلی یکی از کاربرد های دسته خاصی از لایه های ژئوسنتتیکی به عنوان مواد مقاوم در مقابل کشش در خاک مانند میلگرد بوده و باعث افزایش مقاومت کششی خاک و متعاقبا افزایش باربری و کاهش نشست خاک کی گردند

این موتد دارای دسته بندی های مختلف بوده که به عنوان مواد آب بند و جداکننده و نیز در پایدارسازی گود و اجرای نیلینگ و انکراژ مورد استفاده قرار میگیرند