Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

طرح و اجرای انواع سیستم‌های پایدارسازی گود مانند نیلینگ و انکراژ


این مشاور با کادر تخصصی مجرب و آکادمیک و نیروهای اجرایی با سابقه در اجرای نیلینگ و تجهیزات مدرن استفاده از علم و تکنیک را در اجرای روشهای مختلف پایدارسازی گودها همانند اجرای نیلینگ در خاکهای مسئله دار فراهم نموده و جزو اولین مشاورین ژئوتکنیک می باشد که ضمن دارا بودن صلاحیت قانونی ژئوتکنیک اجرای پروژه های مختلف را در زمینه گودبرداری و اصلاح خاک به انجام میرساند.  

تا کنون چندین پروژه  پایدار سازی گود با روش اجرای نیلینگ دارای کارفرمای خصوصی و دولتی  توسط این مشاور به روشهای مختلف مانند : اجرای نیلینگ گود ،انکراژ،استفاده از شمع،استفاده از سازه اصلی جهت پایدارسازی دیواره ها،طراحی،نظارت و اجرا شده است.

در بسیاری از پروژه های حاص و دارای اهمیت زیاد طراحی نیلینگ و اجرای نیلینگ در شرایط بسیار خاص و با تجهیزات مخصوص روی داربست و یا روی سطح شیبدار توسط این شرکت به اجرا در آمده است.