Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

انکراژ چیست


انکراژ چیست؟

 در زمان گودبرداری یکی از مهمترین نتایج ایجاد نشست در بالای گود میباشد که بیشتر اوقات این بخش زیر فونداسیون ساختمانهای مجاور گود واقع شده و نشست بیش از حد مجاز در زمان گودبرداری حتی در صورت اجرای نیلینگ و یا هر سیستم پایدارسازی دیگر میتواند باعث بروز مشکلات جدی برای سازه مجاور گردد

در اجرای نیلینگ مکانیزم اصلی فعال سازی نیل حاصل از ایجاد اصطکاک بین نیل و دوغاب تزریقی و خاک بوده و لذا با توجه به اینکه این اصطکاک بعد از ایجاد حرکت منتج میگردد وجود تغییر شکل بسته به عمق گود و مشخصات خاک اجتناب نا پذیر خواهد بود

در گودهای عمیق و یا خاکهای ضعیف و یا زمانی که سازه های قدیمی و حساس در اطراف گود وجود دارد استفاده از انکراژ حهت مهار تغییر شکلهای قائم و افقی بالای گود بسیار مفید می باشد

جهت اجرای انکر غالبا از استرند در رشته های مختلف و با مقاومتهای مختلف بر اساس طرح نیلینگ و انکراژ موجود استفاده می گردد

اجرای انکر به این شکل می باشد که ابتدا طبق طرح با استفاده از لوله پلیکا و پکینگ دو انتهای لوله طول آزاد مورد نیاز کشش در اطراف این بخش از استرند ایجاد شده و پس لوله های تزریق در انتهای بخش آزاد و انتهای استرند جایگذاری می گردند سپس این مجموعه در گمانه حفاری شده جایگذاری و تزریق می گردد

پس از تزریق و گذشت ۷۲ ساعت جهت گیرش اولیه پیش کشیدگی به مقدار مورد طراحی انجام شده و گوه روی کشش قفل شوندگی به 20 درصد کمتر از کشش نهایی می باشد قفل می شود

بدین شکل با اعمال نیرو به سینه خاک قبل از اجرای خاکبرداری لایه های پایینتر از انکر از ایجاد نشستهای زیاد جلوگیری می گردد

با توجه به هزینه و زمان زیاد اجرای انکر و با توجه به اینکه بیشترین نشستها در بالای گود اتفاق می افتد معمولا جند ردیف بالا در طراحی به صورت انکر و ردیفهای پایینتر به صورت نیلینگ طراحی و اجرا می شود.

فیلم ها