Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

اجرای نیلینگ یا میخکوبی


نیلینگ یا میخکوبی:

نیلینگ چیست؟

روش نیلینگ یا میخکوبی امروزه به عنوان یکی از مدرنترین روشهای پایدارسازی گود مورد توجه می باشد،در این روش از در واقع از بخش پایدار خاک برای پایدارسازی گوه گسیختگی استفاده می گردد.

از مهمترین مزایای روش نیلینگ میتوان سرعت و ضریب اطمینلن بالا و همچنین عدم وجود هیچ گونه معارض در گود پس از اجرای کامل پایدارسازی را نام برد.

رد واقع علاوه بر سرعت بسیار بالای اجرای نیلینگ،پس از اتمام عملیات اجرایی پایدارسازی به این روش گود کاملا خالی بوده و اجرای فونداسیون و سازه با هر نوع اسکلت به راحتی و بدون نیاز به برچیدن المانهای پایدارسازی( مانند آنچه در پایدارسازی گود به وسیله خرپا وجود دارد) با سرعت بالا ممکن خواهد بود.

علاوه بر سرعت و ضرایب اطمینان حاصل از طراحی دقیق نیز در این روش بسیار بالا بوده و لذا در گودهای دارای خطر زیاد استفاده از این روش و یا روش ترکیبی اجرای نیلینگ و اجرای انکر بسیار مناسب می باشد

 

تاریخچه استفاده از سیستم نیلینگ : nailing

این روش درواقع نوعی سیستم خاک مسلح می باشد, ابتدا در آمریکا بین سال های 1967 تا 1981مورد تحقیق و ارزیابی و تجربه قرارگرفت

به موازات این تحول در فرانسه و از سال 1970 تحقیقات گسترده ای بر روی این سیستم آغاز گردید و پروژه های زیادی با این روش موردآزمایش قرار گرفت.

سرانجام برای اولین بار در سال 1986 این روش به شکل تکنیک فعلی توسط plumelle فرانسوی به جامعه جهانی معرفی گردید.

فلسفه اصلی روش nailing برمبنای پایدارسازی گوه لغزش به وسیله nail ها استوار می باشد.

فیلم ها