Back to Top

021-26760919

Info@tarahanpey.com

طراحی و نظارت گود بانک تجارت اهواز


Taskmaster:
Tejarat Bank
Date Begin:
2018/04/28
Date End:
2018/04/28
Status:
Done

طراحی و نظارت عالیه و مقیم پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ ، 
شرح پروژه : عمق گود در پروژه حاضر حدود 6 متر بوده که با توجه به اینکه 4.5 متر زیر سطح آب زیرزمینی گودبرداری انجام می گردد و خاک ساختگاه نیز اغلب از نوع ماسه اشباع می باشد و همچنین وجود سازه های قدیمی و 3 طبقه و فاقد فونداسیون طراحی و اجرای این گود در اهواز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد
در پروژه حاضر از نیلینگ و انکراژ به صورت همزمان برای اضلاع مختلف جهت پایداری و کنترل تغییر شکلهای حساس استفاده شده است.
به علت بالا بودن سطح آب زیر زمینی کانالهایی پای دیواره ها حفر شده که این کانالها همراه با عملیات حفاری به ترازهای پایین منتقل میشده و آب از این کانالها به دسط گود منتقل گردیده و از آنجا به خارج از گود پمپاژ شده است